Image from page 341 of “Conceptvs chronographicvs de concepta sacra Deipara : Septingentis Sacrae Scripturae, ss. patrum, ac rationum, nec non historiarum, symbolorum, antiquitatum, et anagrammatum suffragiis roboratus : ac totidem praefixis chronographic

A few nice Nebenjob Augsburg images I found:

Image from page 341 of “Conceptvs chronographicvs de concepta sacra Deipara : Septingentis Sacrae Scripturae, ss. patrum, ac rationum, nec non historiarum, symbolorum, antiquitatum, et anagrammatum suffragiis roboratus : ac totidem praefixis chronographic
Augsburg
Image by Internet Archive Book Images
Identifier: conceptvschronog00zolle
Title: Conceptvs chronographicvs de concepta sacra Deipara : Septingentis Sacrae Scripturae, ss. patrum, ac rationum, nec non historiarum, symbolorum, antiquitatum, et anagrammatum suffragiis roboratus : ac totidem praefixis chronographicis, annum currentem prodentibus copiose instructus : occasione saeculi, hoc eodem anno septima vice absoluti, et celebrati, a patribus Benedictinis liberi, ac imperialis monasterii ad SS. Udalricum, & Afram, Augustae Vindelicorum
Year: 1712 (1710s)
Authors: Zoller, Josephus, d. 1750 Leidenhoffer, Philipp Jakob, d. 1714 Asem, Johann Banawiz, J. C Labhart, Johann Michael
Subjects: Mary, Blessed Virgin, Saint Benedictine St. Ulrich und Afra (Benedictine abbey : Nebenjob Augsburg, Germany) Emblems Emblem books Emblem books, Latin Chronograms Immaculate Conception
Publisher: Augustae : Typis Joannis Michaëlis Labhart, Reverendiss. ac Sereniss. Principis & Episcopi Augustani, typographi
Contributing Library: University of Illinois Urbana-Champaign
Digitizing Sponsor: University of Illinois Urbana-Champaign

View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:
ui admodCim erat devotus, pro ex-tremo recurrit remedio, inftantiffime;fiipplicans : dignaretur ei (fi Divinasnon obfifteret voluntati) priftinampedis integritatem, ac incolumitatem,Q_q ami- 613. 3o6 De Concepta Sacra Dcipara. 614, a mifericordifnmo Numine impetrare,idque ad laudem puriffimK Cux, acprorsus immaculatx Conceptionis >in cujus honoremjuni folummodo pe-di infiftens , reliquo corpore 5 proutpoterat, Altari adnixus, Miffiecele-bravit Sacrificium, licet fumma cumdifficultate, ac maximo cruciatu.Vix autem idem Sacrificium ea , quacceperat, devotionefiniit: ciim ecce!perfedifiime refanatus, ac adiuturnailla, & mcurabili inlirmitate ( dicampotius, dolorifera carnificina) con-feflim liberatus, obflupefcentibusomnibus, inambulare cocpit pedibusfuis incolumis, qui antehac fine alte-rius adjutorioprogredi necad paflumvalebat, adeo quidem, ut Romampaullo pofl pedefler profedlus fuerit,3irnardin de Bufit Serm, 7. fari. 3. mi- §.5» Symbolum. Mlfla, DTCta In ALtarlprlVILeglato.

Text Appearing After Image:
P1S6 leliqais , At*m faeit Indulgentia claram ,Uoa ubi Mifla animam difta beare potcft. Viigini» aft Animam, ccu clatam Numinis Arara,Gratia commendat, qua: finc labc bcac. 7m mio Httre frivili£ie. Kuch.c. 4. v.6. §,6» Anttquitas. TeMpLo loVls. ab IrrVentT-bVs Persls DeVallato , Vnl- VersVs eXerCItVs C>I5. opprefsVs. CAmbyfes, Perfarum Rex , poft-quam univerfam fibi yEgyptum,infuperabili armorum potentia fub-jugafiet, ac omnia Regionis illiusTempla non fpoliari tantum, fed 8cdeflrui curailet, fpecialiffime juffit ,ut ipfiim etiam Templum prxcipuum,ac magnificentiflimc extruAum , ip-fique confecratum Jovi, absque ullorefpedu funditus everteretur. Ve-runtamen ( non obflante, quod di-ruta hxc Templa profanis eflent Nu-minibus dicata) mirum audite , quodeidem Regi paullo pofl accidit, fiip-plicium. Vix enim cum exercitu fuo,prxdis divite, Afncam glonose repe-titurus, modicum iter perfecerat ;ciim ecce ! ventus exoritur validifli-mus, ac horrendx adeo omni ex par-te tempeflates, ut

Note About Images
Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability – coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Local Events, Concerts, Tickets
Events by Eventful