Nice Nebenjob Augsburg photos

Check out these Nebenjob Augsburg images:

Image from page 191 of “Norsk lutherske prester i Amerika, 1843-1913” (1914)
Augsburg
Image by Internet Archive Book Images
Identifier: norsklutherpr18431913norl
Title: Norsk lutherske prester i Amerika, 1843-1913
Year: 1914 (1910s)
Authors: Norlie, Olaf Morgan, 1876-1962 Seehuus, Knut, 1859-
Subjects: Lutherans Norwegian Americans
Publisher: Minneapolis, Minn. : Nebenjob Augsburg Pub. House
Contributing Library: Internet Archive
Digitizing Sponsor: Internet Archive

View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:
argo,N. D., 82—92, Canton, S. D., 92—94, Manitowoc,Wis., 94—98, Decorah, la., 98—07, Tacoma,Wash., 07—. * KiLDAHL, John Nathan. Ord. 1882. Norske synode, 1882—87, Antimissouri, 87—90,Forenede kirke, 90—03, —. F. i Namdalseidet, N. Indherred, Trondhjem, 4jan. 1857, af Joban K. og Nicoline A. (f. Buwarp),udv. 66, frekv. Luther Coll., 73—79 (A.B.), LutherSem., 79—82 (C.T.), prest, Goodhue Co. (Vang,Urland), Minn., 82—89, Chicago, 111, 89—99,Northfield, Minn, 99—03, bestyrer. Red WingSem., 85—86, St. Olaf Coll., 99—, sekr. Forenedekirke, 90—95, v.formand af samme, 12—, missions-sekr., 95—99, foreningskom., 06—12, jubelfonds-indsamler, 12—, forf. Barnedaaben, Naar Jesus06, Infant Baptism, 08, Synd og naade (postilleover tredje række), 12, fik ærestitelen D.D. af Board of Education i Augu-stana synodens Minn. konferens, 12, blev udnævnt af kong Haakon VII tilridder af Iste klasse. St. Olavsordenen, 05. *Bcrtha Søine, 82. 1911. kommer ind i huset

Text Appearing After Image:
Koren, Bøicke Johan Rulfs. Ord. 1882. Norske synode, 1882—90. F. paa Washington Prairie, la., 3 mars 1861,af pastor Ulrik V. K. og Else E. (f. Hysing),frekv. Luther Coll, 74—79 (A.B.), ConcordiaSem., St. Louis, 79—82 (C.T.), prest, Chicago(Vor Frelsers), 111., 82, Cleveland, O., 83, Boston,Mass., 84—90, statistiker, 90—, formand, Am.Statistical Assoc, 13—. *Katherine Orne Harn-den, 95. 1904. 189 KoEFOD, Hans Oluf. Old. 1882. Norske synode, 1882—. F. i Kristiansund, Ytre Nordmøre, Trondhjem,3 sept. 1846, af Hans K. og Olava Marie (f. Tol-lefsen), gjennemgik Kristiansunds offentlige skoler,52—60, frekv. Tromsø sem., 65—66 (seminarist),lærer, Kristiansunds almueskoler, 66—71, frekv.Trondhjems polytekniske skole, 71—72, Maribo-gadens latinskole, 72—74, Heltbergs og Arnebergslatinskole, timelærer ved Maribogaden og Kristia-nias almueskole, fuldmægtig ved Kristiania stifts-overrets justitskontor, læste naturfag, sprog, teo-logi, 78—80, udv. 80, frekv. Luther

Note About Images
Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability – coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Image from page 74 of “Tapisseries du roy, ou sont representez les quatre elemens et les quatre saisons : avec les devises qvi les accompagnent et leur explication = Königliche französische Tapezereyen, oder überaus schöne Sinn-Bilder, in welchen die vier
Augsburg
Image by Internet Archive Book Images
Identifier: tapisseriesduroy00feli
Title: Tapisseries du roy, ou sont representez les quatre elemens et les quatre saisons : avec les devises qvi les accompagnent et leur explication = Königliche französische Tapezereyen, oder überaus schöne Sinn-Bilder, in welchen die vier Element, samt den vier Jahr-Zeiten, neben den Dencksprüchen und ihren Ausslegungen, vorgestellet werden
Year: 1690 (1690s)
Authors: Félibien, André, sieur des Avaux et de Javercy, 1619-1695 Krauss, Johann Ulrich, 1645-1719 Krauss, Johanna Sybylla, ca. 1650-1717 Le Clerc, Sébastien, 1637-1714 Le Brun, Charles, 1619-1690 Bailly, Jacques, 1629-1679
Subjects: Louis XIV, King of France, 1638-1715 Gobelin tapestry Four elements (Philosophy) in art Seasons in art Emblems
Publisher: [Augsburg] : Gedruckt daselbst durch Jacob Koppmayer
Contributing Library: Getty Research Institute
Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:
ne îWajefîâf fir^ in aß bero S^un m> Waffen / nacfeDem Rimmel tirfef e/eben wie bie ©onnen* îSIume ber (Sonnen folgef. i^algre l Element qui mcnferrty iKrog5ir/bu€ifmfnt/t>ûêmicf)5d[taIêcn(frdfff«(/ f r la Loy du Deßin, qui mattache a la TerrCy 5:ro§ t)em@ef*icfé.@efcÇ R)elcl;é an bic€r5 mid) ^dfftef/ Z)/i»j /f />/»/ haut des deux font mes tendres a- gjjejn gejb i(î bannod) (Tefé bent Rimmel juqctid)t ; Du Divin Amheur de ma vie, {mours 3* »*« l»«««* Oon meiné gebené Urfprung nidjf ; J4^ toujours la. trace fuivicy ©cmIauffid)na*/er(îeHn£)fî/eub/obet2Sc(ïfn; £/ /4c mort i^n (tî) ■

Text Appearing After Image:
?m ^Antutt hctum^ iÇ;tn^anncn,Q3aum/ mtfoifem^:^orf : (Jr tubtilé m t»if f)Pl;/ titrât) öa^ man i^n ffO- ®fii« ^ÏWateftâf welche fic^ in l»en gvoflen unb^o^en Oiiigen b lufiwcf / gc^f gcraD auf l)ie Glorie ju/ eben wie Der C^nen* ^aum ftc^ <iuf ben fj6c^flen 55crgen b.lulhact/ jlct) l)ûc^ aufcid;tct nnD nimnicr beuflct. 9/«» </«»e fierté, magnanime, P^roOmutfeig/ tapfter/ (îfiff/ erbeb icft meine Spig/ Jußjit aux Qetix leleue ma, cime, Sen! &ot)en -ôimmel ju/ ûué innerlidjer .f)iÇ/ Jjfermj par mon prepre faix : gjjein eigne ?afî mnfj (elOlî »on meiner 6tnrcFe jeugen/ ^(?«? faire cfue je plie. SRicf)tétanjur (Erben micbbmjtfbfn Ober beuien.^«,«..;.f«r^«.;. «»W,//>; 5SermeIbtfîcbanbermt*bemûfi(,t?tteltd)me Jf >» W(r»e /«»/o«rj, er «# ^^«cÄi/ ;>«»<» DANS LA PIECE DE L ELEMENT DE LA TERRE. Vnc Houlette, avec ce Mot, ET

Note About Images
Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability – coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Local Events, Concerts, Tickets
Events by Eventful