Nice Nebenjob Freiburg photos

A few nice Nebenjob Freiburg images I found:

Image from page 139 of “Opdagelsernes bog : en fremstilling af Opdagelsesreiserne fra de aeldste tider indtil vor dage” (1890)
Freiburg
Image by Internet Archive Book Images
Identifier: opdagelsernesbog01ober
Title: Opdagelsernes bog : en fremstilling af Opdagelsesreiserne fra de aeldste tider indtil vor dage
Year: 1890 (1890s)
Authors: Oberländer, Richard, 1832-1891 Thomas, Louis, 1815-1878
Subjects: Discoveries in geography Voyages and travels
Publisher: Copenhagen : Nyt Dansk Forlagskonsortium
Contributing Library: Robarts – University of Toronto
Digitizing Sponsor: University of Toronto

View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:
en Oversættelse ved Waltze-miiller udkom i Kolumbuss Dødsaar. Navnet »Amerika fore-kommer første Gang i en lille Bog, der 1507 blev udgiven afHylacomilus (Waltzemiiller) fra Nebenjob Freiburg, som Lærer i Geografived Skolen i St. Die i Lorraine. Denne Bog vr betitlet Costnogra-phiæ Introductio (Indledning i Jordbeskrivelsen) og indeholder tilen Begyndelse en latinsk Oversættelse afAmerigoVespuccis fireførste Rejser. I denn^ Introductio siger Florentinerens Beundrer:»Og den fjerde Verdensdel bor, fordi Americus opdagede den,kaldes Ameriga, ligesom Americuss Land, eller America.« Detførste større Kort over den ny Verden, der har Navnet Amerikasom Betegnelse for Brasilien, blev 1520 udgivet af den tyskeAstronom Appianus (Bienewitz fra Leisnig i Sachsen) som 126 Amerikas Opdagelse. Tillæg til Julius S(jlinuss Collectanea. Amerika som Fælles-navn for hele Verdensdelen findes første Gang 1571 i -l^heatrumorbis terraruni^ af Ortelius og vedblev nu at være den sæd-vanlige Benævnelse.

Text Appearing After Image:
Kolumbus i sine yngre Aar. IV. Spanierne i Mellem- og Sydamerika. Paven deler den ny Verden mellem Spanien og Portu<;al. — Hojedas Togt iForening med Vespucci. — Ricj Para ojxlages. — Per Alonz o Ni nos. —Brødrene Guerra — Opdagelse af Saltgruberne ved Araya og Perlebankerneved Curiana. — Bastidas og Juan de la Cosas Opdagelsesrejse. — Bugtenved Darien. — Hojedas anden Ekspedition. — Maraciibo. — Overfald paaKartagena. — Uheldigt Udfald. — Hans tredje logt sammen med Nicuesa idet Øjemed at grundlægge Ny-Andalusien og (Juld – Kastdien — de la CosasDød. — Kolonien Uraba anlægges. — Hojedas Hjemkomst og sørgelige Endeligt. — Karaiberne — Balbnas Optræden. 1. Opdatrolsesto;;;:! til Nordkysten af Sydamerika. Medens Portugiserne satte sig fast i Indien og gjorde Vid-undere af Tapperhed ved deres Sammen.stod med Hinduerneog Malajerne saa vel som med Arabernes Flaader, modnedespaa den anden Halvdel af vor Klode de Forhold, der syntes,i det mindste f

Note About Images
Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability – coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

British Library digitised image from page 68 of “Der Mensch, die Krone der irdischen Schöpfung. Zeitgemässe Betrachtungen über Verbreitung, Einteilung, Abstammung und Alter des Menschengeschlechtes. Mit einer kritischen Beleuchtung der Affentheorie. Mit 5
Freiburg
Image by The British Library
Image taken from:

Title: "Der Mensch, die Krone der irdischen Schöpfung. Zeitgemässe Betrachtungen über Verbreitung, Einteilung, Abstammung und Alter des Menschengeschlechtes. Mit einer kritischen Beleuchtung der Affentheorie. Mit 53 Text-Illustraitonen, etc"
Author(s): Jakob, A., realschulrektor [person]
British Library shelfmark: "Digital Store 10007.h.42"
Page: 68 (scanned page number – not necessarily the actual page number in the publication)
Place of publication: Nebenjob Freiburg
Date of publication: 1890
Type of resource: Monograph
Language(s): German
Physical description: 159 pages (8°)

Explore this item in the British Library’s catalogue:
001843341 (physical copy) and 014847463 (digitised copy)
(numbers are British Library identifiers)

Other links related to this image:
View this image as a scanned publication on the British Library’s online viewer (you can download the image, selected pages or the whole book)
Order a higher quality scanned version of this image from the British Library

Other links related to this publication:
View all the illustrations found in this publication
View all the illustrations in publications from the same year (1890)
Download the Optical Character Recognised (OCR) derived text for this publication as JavaScript Object Notation (JSON)

Explore and experiment with the British Library’s digital collections

The British Library community is able to flourish online thanks to freely available resources such as this.

You can help support our mission to continue making our collection accessible to everyone, for research, inspiration and enjoyment, by donating on the British Library supporter webpage here.

Thank you for supporting the British Library.

Local Events, Concerts, Tickets
Events by Eventful